Cultură
08 octombrie 2019

Oameni de știință din Cernăuți, la conferința internațională „Bucovina – identitate și transformare”

Oameni de știință din Cernăuți, la conferința internațională „Bucovina – identitate  și  transformare”

În perioada 3-5 octombrie a.c., la Suceava și Rădăuți, s-a desfășurat conferința științifică internațională  ,,Bucovina – identitate  și  transformare. Patrimoniu  construit  și  peisaj  cultural” (a XXVII- a sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice). La acest eveniment au participat și oameni de știință din regiunea Cernăuți, potrivit Agenției BucPress.

Timp de trei zile istorici, oameni de litere, sociologi, politologi și jurnaliști au discutat despre peisajul cultural și identitar al Bucovinei de altădată, dar și despre realitatea social-politică. La Suceava, în data de 3 octombrie 2019, în Sala ,,Bucovina” a Consiliului Județean a avut loc un colocviu științific dedicat diseminării rezultatelor obținute în cadrul Proiectului PORT Cultural: „PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală”.


Au urmat două zile de comunicări științifice la Rădăuți (în Galeria de Artă și sala de Conferințe a Hotelului Gerald’s). Conferința a fost moderată de prof. dr. Marian Olaru, Director al Institutului „Bucovina” Rădăuți din cadrul Academiei Române, care a asigurat buna organizare și desfășurare a evenimentului științific internațional.

Mediul științific din Cernăuți, partea de nord a Bucovinei, a fost reprezentat la conferința de la Rădăuți de Serghei Hakman, doctor în istorie (studiul:„Măsurile pregătitoare politico-diplomatice și militar-propagandistice ale URSS pentru anexarea Basarabiei și a nordului Bucovinei”), Marin Gherman, doctor în științe politice (studiul: „Transformări și metamorfoze ale identității bucovinene și etno-naționale: cazul românilor din Regiunea Cernăuți” ) și  de conf. univ. Nataliya  Nechayeva-Yuriychuk, doctor în istorie (studiu: „Impactul războiului din 19141–1918 asupra formării identității naționale: aspectul politic și literar”). 

Prof. dr. Marian Olaru a prezentat comunicarea „Chestiuni privitoare la administrarea Bucovinei între anii 1941–1944”, Prof. univ. dr. Ștefan Purici, originar din nordul Bucovinei (Prorector USV, coordonator partener în cadrul proiectului PORT Cultural) a vorbit despre implicațiile înțelegerilor secrete sovieto-germane asupra destinului Bucovinei istorice în 1939, iar Carol  Mohr, dr., asistent cercetare, Institutul „Bucovina”, Rădăuţi, a analizat „Triada noțională: obiectivitate, normalitate, multiperspectivitate – un sistem de referință adecvat pentru studiul identității bucovinene”.

Agenția BucPress – www.bucpress.eu
Teme de comunicări și autori:

Joi, 3 octombrie 2019

Suceava, Consiliul Județean

Sala ,,Bucovina

Cuvinte de salut:

          GHEORGHE FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava

          GABRIELA PRELIPCEAN, Prorector USV, manager consorțiu proiect PORT Cultural

          ȘTEFAN PURICI, Prorector USV, coordonator partener în cadrul proiectului PORT Cultural

             AUREL BUZINCU, Director executiv al Direcției de Cultură și Patrimoniu al județului Suceava 

Moderator: dr. Marian Olaru

GABRIELA PRELIPCEAN, prof. dr.; CARMEN CAȘOVSCHI, dr. Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava:

Proiectul PORT Cultural și soluții pentru patrimoniul construit

MARIAN OLARU, Director al Institutului „Bucovina” Rădăuți:

            Satul bucovinean, o lume a interferențelor

RODICA  JUGRIN, CS III dr., Institutul „Bucovina”, Rădăuţi:

            Satul bucovinean în preocupările echipelor de cercetare sociologică conduse de Dimitrie Gusti

CARMEN CAȘOVSCHI, dr. Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava:

„Fără peisaj cultural nu există produsul turistic Bucovina”. Direcții și bune practici în promovarea peisajului construit

DRAGOȘ CIOLACU, dr., Facultatea de Arhitectură, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași:

Soluții actuale de abordare a peisajului construit în Bucovina

TUDOR ANDRIU, arhitect-șef al județului Suceava:

Inițiative ale Ordinului Arhitecților din România, Filiala Nord-Est, în protejarea peisajului construit. Prezentarea recomandărilor privind planificarea urbană și a Ghidului de Arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural

Vineri, 4 octombrie 2019

Rădăuţi, Galeriile de Artă

Moderator: Dr. Marian Olaru

          VLAD  GAFIŢA, lect. univ. dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava:

Analiza formațiunilor politice din Bucovina habsburgică prin prisma teoriei multidimensionale a partidelor 

ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA  UNGUREANU, CS, drd., Institutul „Bucovina”, Rădăuţi:

Legislația presei în Monarhia Habsburgică în a doua jumătate al secolului
al XIX- lea

VASILE  DIACON, dr.:

Preocupări ale administrației austriece privind asigurarea sării în Bucovina la sfârșitul  secolului al XVIII-lea

OVIDIU  BÂTĂ, CS III dr., Institutul „Bucovina”, Rădăuţi:

            Hutele Bucovinei – Fürstenthal (1803–1889)

CAROL  MOHR, dr., asistent cercetare, Institutul „Bucovina”, Rădăuţi:   

            Triada noțională: obiectivitate, normalitate, multiperspectivitate – un sistem de referință adecvat pentru studiul identității bucovinene

VASILE  M.  DEMCIUC, lect. univ. dr., Universitatea,,Ştefan cel Mare”, Suceava:

Tabloul votiv de la Biserica Sf. Nicolae din Rădăuți. Un reper în iconografie

ALEXANDRINA  CUŢUI, dr., Muzeul Bucovinei, Suceava:

Biserica din lemn ,,Sf. Dumitru” din Horodnic de Sus – Suceava

EWA  KOCÓJ, dr. hab., Institutul de Cultură, Universitatea Jagiellonă, Cracovia, Polonia:

De la artefact la simbol. Maparea patrimoniului cultural al mănăstirilor pictate din Sudul Bucovina în România

HARIETA  MARECI-SABOL, CS III dr., Institutul „Bucovina”, Rădăuţi / Universitatea

„Ştefan cel Mare”, Suceava:

Spitalul de Copii din Cernăuți – emblema unei societăți în transformare

POPOIU  IOAN, istoric:

                Acțiuni pregătitoare pentru unirea Bucovinei cu România

CEZAR-CĂLIN  CIORTEANU, dr., Serviciul Teritorial de Frontieră Suceava:

            Refugiați în spațiul românesc în perioada 1918–1947

ȘTEFAN  PURICI, CS II dr., Institutul „Bucovina”, Rădăuţi Rădăuţi / Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava:

1939 – Implicațiile înțelegerilor secrete sovieto-germane asupra destinului Bucovinei istorice 

KARINA STEMPEL-GANCARCZYK, Institutul de Slavistică al Academiei Poloneze de Ştiinţe, Polonia:

Importanța cercetărilor de teren. Reflecții de cercetare în contextul analizei graiurilor poloneze pe cale de dispariție din Bucovina românească

CONSTANTIN  UNGUREANU, dr., Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:

Colonizarea Bucovinei și sudului Basarabiei (până la mijlocul secolului
al  XIX- lea)

DINU  POŞTARENCU,  dr., Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova:

Din istoria Familiei Petrino

ELENA  PINTILEI, drd., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava:

            Un urmaș al cărturarului I. G. Sbiera. Alexandru Sbiera (1878–1965)

RADU-FLORIAN  BRUJA, lect. univ. dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava: 

O pagină din biografia lui Maximilian Hacman. Institutul Român din Berlin (octombrie 1940 - septembrie 1941)

ARCADIE  BODALE, dr., inspector superior la S.J.I.A.N., Iaşi:

            Câteva considerații cu privire la istoria Mănăstirii ,,Sfântul Laurențiu” din Vicov de Sus

ELENA  PASCANIUC, CS, drd., Institutul „Bucovina”, Rădăuţi:

            Percepția sărbătorii calendaristice în cultura tradițională. Sâmedru – sau Moșii cei mari în Bucovina

Sâmbătă, 5 octombrie 2019

Rădăuţi, Hotel Gerald’s

Sala de conferințe

Moderator: Dr. Rodica Jugrin

JUSTINIAN-REMUS  COJOCAR, drd., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava:

                Preocupări culturale în satele bucovinene în perioada interbelică – documente inedite

CRISTIAN-ALEXANDRU  BOGHIAN, dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava:

Casa tradițională din Bucovina la răspântia dintre tradiție și modernitate

LIGIA-MARIA FODOR, lect. univ. dr., Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti:

Lumea satului bucovinean. Plasa Putila în viziunea pretorului dr. O. Emanuil Kratchi  (1929)

ANDREEA  STROE, dr., Institutul Național de Cercetări Economice, București:

                Satul tradițional – o resursă importantă pentru turism în Bucovina

BOGDAN-ILIE  COCIERU, drd., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava:

            Patrimoniul construit în proximitatea Bucovinei istorice. Moșia regală Broșteni

ION CERNAT, prof.

Contribuţii la cunoaşterea fenomenului demografic în comuna Vama, judeţul Suceava

LUMINIȚA LĂZĂRESCU, prof., Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi:

            O perspectivă geografică asupra factorilor de locuire în municipiul Rădăuți

ION  FILIPCIUC, prof. dr., Câmpulung Moldovenesc:

Octav Vorobchievici – Despre Bucovina

MAGDALENA  POKRZYŃSKA, Universitatea din Zielona Góra, Polonia:

            Pelerinajul ca parte a vieții religioase a polonezilor din Bucovina

MARIN  GHERMAN, dr., Ucraina:

Transformări și metamorfoze ale identității bucovinene și etno-naționale: cazul românilor din Regiunea Cernăuți

SERHII  HAKMAN, dr., Ucraina:

Măsurile pregătitoare politico-diplomatice și militar-propagandistice ale URSS pentru anexarea Basarabiei și a nordului Bucovinei

NATALIYA  NECHAYEVA-YURIYCHUK, dr., conferențiar la Catedra de Științe Politice și Administrație Publică,  Universitatea Națională ,,Iurii Fedkovici”,  Cernăuți:

            Impactul războiului din 19141–1918 asupra formării identității naționale: aspectul politic și literar

CORVIN BEJINARIU, prof. dr., Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi:

Tiberiu Brăileanu – considerații asupra noii economii

MARIAN  OLARU, CS II dr., Institutul „Bucovina”, Rădăuţi:

          Chestiuni privitoare la administrarea Bucovinei între anii 1941–1944

  LĂCRĂMIOARA  ANDREI, drd., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava:

Cabinetele de lectură şi societăţile de citire din judeţul Rădăuţi în anul 1924

ALEXANDRU-OVIDIU  VINTILĂ, dr., Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava:

Bucovina literară, spațiu al afirmării identitare

MARIA  EPATOV, prof. drd., Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi:

          Frații Acterian. Un caz de reteritorializare a identității

Semnal editorial: 15.30 – 16.00

Octavian Carabela, Mihaela Criticos Aurelia Carpov, Irina Korotun, Dragoş Olaru, Cernăuţi. Arhitectură europeană. Arhitectură românească, 1860–1940, București, Editura ,,Simetria”, 2018 (Harieta Mareci-Sabol)

Iulian Rusanovschi, Războiul Monumentelor – soarta monumentelor din Basarabia, Bucovina de Nord și Transnistria în perioada 1918–1944, Chișinău, Editura ,,Cu drag”, 2018 (Rodica Jugrin)

Victor Iosif, Eugen Drăguțescu. Omul și artistul, în scrisori, București, Editura ,,Muzeul Literaturii Române”, 2018 (Elena Pascaniuc)

Victor Iosif, Ioan Vicoveanu și Eugen Drăguțescu – un dascăl providențial și un discipol celebru, București, Editura ,,Tracus Arte”, 2019  (Elena Pascaniuc)

Partizanii din Bucovina – antologie de texte realizată de Ion Prelipcean, (vol. I–IV),  Horodnic de Jos, Editura ,,Ion Prelipcean”, 2018 (Marian Olaru)

 

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 738

radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com
BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP). Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a MRP.
© 2020 BucPress - Toate drepturile rezervate
Live Radio Cernăuți