Opinie
Redactor: Marin Gherman
06 mai 2018

Șefa Departamentului de Educație din Cernăuți laudă Legea Învățământului, „care va stopa tendința de reducere a nivelului de educație a minorităților naționale” (interviu BucPress)

Șefa Departamentului de Educație din Cernăuți laudă Legea Învățământului, „care va stopa tendința de reducere a nivelului de educație a minorităților naționale” (interviu BucPress)

Adoptarea noii Legi a Educației de către Parlamentul de la Kiev a provocat o adevărată explozie informațională în spațiul est-european. Nemulțumirea apărută în mediul comunității românești din Ucraina, protestul diplomatic internațional venit dinspre Budapesta, București, Varșovia, Sofia (cu diferită intensitate și insistență), mitingul din fața Administrației Regionale de Stat Cernăuți, organizat de românii din nordul Bucovinei, adoptarea unei rezoluții critice de către APCE și publicarea concluziilor Comisiei de la Veneția – toate acestea reprezintă elemente de puzzle în istoricul dezbaterilor privind necesitatea păstrării învățământului în limba maternă din Ucraina. La un pol al discuțiilor se află cei ce strigă că li se ia un drept important, un drept dobândit, și nu este constituțional și democratic ca acesta să fie anulat. La un alt pol se află autoritățile și susținătorii politicilor actuale ale Kievului, care declară că minoritățile „pentru prima oară” obțin dreptul de a cunoaște mai bine limba de stat, de a deveni cetățeni activi, „integrați”, fără să se mai amintească că nu este admisibil să fie înlocuit un drept cu altul în pofida rezistenței cetățenilor.

Pornind de la aceste momente de cotitură istorică, TVR Internațional a realizat în primăvara acestui an o serie de documentare în regiunea Cernăuți despre lupta românilor pentru păstrarea limbii materne. Emisiunea „La un pas de România” a prezentat două documentare de Melania Trifu, în care românii din zonă își exprimă punctul de vedere asupra situației create. Centrul Media BucPress, asociație a jurnaliștilor români din Ucraina, a fost partener local în timpul realizării filmărilor de către echipa TVR, constatând la un moment dat necesitatea reflectării punctului de vedere oficial al autorităților regionale. Din păcate, în timpul filmărilor nu s-a reușit să se ia un interviu oficialilor ucraineni, aceștia argumentând că nu au timp. Jurnaliștii Centrului Media BucPress au decis să continue demersurile, solicitând în mod oficial un punct de vedere pentru platforma BucPress TV asupra tragediei învățământului românesc din Ucraina.

În data de 4 aprilie 2018 Directorul Departamentului de Știință și Învățământ al Administrației Regionale de Stat Cernăuți, Oksana Paliiciuk, comunică jurnaliștilor BucPress că nu este posibilă realizarea unui interviu video cu conducerea regiunii, însă răspunde în scris la întrebările puse anterior, luând act de părerile comunității românești din Ucraina (răspuns oficial nr. 01-42/815, semnatar – Oksana Paliiciuk, Directorul Departamentului de Știință și Învățământ al Administrației Regionale de Stat Cernăuți, realizator – Mariana Ungurean, destinatar – Marin Gherman, președintele Centrului Media BucPress, data – 04.04.2018).

Agenția BucPress propune spre lectură poziția oficială a Oksanei Paliiciuk față de problemele acumulate în domeniul învățământului în limba română din Ucraina.


BucPress: Românii din Ucraina afirmă că articolul nr. 7 din noua Lege a Educației este o evidentă restricţionare a drepturilor minorităţilor naţionale de a studia în limba maternă. Sunt voci care spun că prin adoptarea acestei noi legi se încalcă grav Constituţia Ucrainei. Ce părere aveţi?

PALIICIUK: Pentru prima dată în istoria Ucrainei independente la nivel legislativ a fost extins volumul de studii în limba ucraineană în instituțiile de stat și comunale, unde disciplinele de învățământ sunt predate în limba minorităților naționale. Prevederile Legii Educației corespund în totalitate Constituției Ucrainei și Cărții Europene a Limbilor Regionale și Minoritare. Legea permite crearea de condiții pentru ca toți cetățenii să studieze limba ucraineană ca limbă de stat, dar și limbi străini, inclusiv limbi ale UE. Este garantat dreptul minorităților de a învăța și a utiliza limba maternă. În timpul elaborării Legii Educației, Rada Supremă a Ucrainei s-a bazat pe prevederile constituționale de asigurare a dezvoltării limbii ucrainene, dar și a limbilor minorităților naționale.

Potrivit legii, statul asigură fiecărui cetățean al Ucrainei dreptul la studii formale la toate nivelurile (preșcolar, mediu general, profesional, specializat și superior), dar și extrașcolar și postuniversitar în limba de stat în instituțiile de învățământ de stat și comunale.

Legea permite minorităților naționale să studieze în limba maternă, alături de limba de stat, în grădinițe, în școli medii generale. În instituții profesional-tehnice și universități acest drept este asigurat pe calea studierii limbii materne ca materie separată. Adoptarea Legii Educației a fost determinată de necesitatea de creare a premiselor pentru studierea limbii ucrainene de către toți cetățenii, inclusiv minoritățile naționale, pentru a se integra în continuare în societate, pentru a aplica dreptul la studii, la muncă, la angajare în organele puterii de stat etc. Legea va permite stoparea tendinței de minimalizare a nivelului de educație a reprezentanților minorităților naționale, care studiază doar în limba maternă, ceea ce este o piedică pentru ei de a realiza potențialul drepturilor oferite de Constituție. Așadar, Legea Educației are ca scop să păstreze drepturile existente în Ucraina și să creeze noi posibilități pentru toate minoritățile naționale, inclusiv românească, de asigurare a drepturilor și necesităților în domeniul educației.

Cu scopul realizării politicii lingvistice, în regiunea Cernăuți funcționează grădinițe și unele grupe aparte cu studierea diferitor limbi, potrivit solicitărilor cetățenilor. În regiunea Cernăuți sunt 36 de grădinițe și 26 de complexe instructiv-educative, unde învață în limba română 3494 de copii.

În regiune funcționează 61 de școli de cultură generală, unde învață 10636 de elevi; mai sunt 19 școli ucraineano-române mixte, în care studiază 4458 de elevi. În linii generale, în regiunea Cernăuți în limba română învață 13439 de elevi.

În regiune funcționează două instituții de învățământ superior de gradele de acreditare I-II și III-IV, unde sunt grupe cu predare în limba română. La Colegiul Pedagogic din cadrul Universității Naționale „Iuri Fedkovici” din Cernăuți, la secția de clase primare pentru școlile cu predare în limba română, își fac studiile 77 de studenți. La facultatea de Filologie din cadrul Universității Naționale din Cernăuți funcționează o catedră de Filologie Română și Clasică, unde își fac studiile 57 de studenți.

BucPress: Recent, ministrul Educației al Ucrainei, Lilia Grinevici, a declarat că aplicarea Legii Educației se amână. Ce înseamnă practic amânarea aplicării acestui articol nr. 7 din noua Lege a Educației din Ucraina până în anul 2023?

PALIICIUK:  Pentru copiii care în momentul de față învață în limba minorităților naționale este prevăzută o perioadă de tranziție până la 1 septembrie 2020. Acești copii vor obține studii medii generale cu creșterea treptată a volumului disciplinelor de învățământ predate în ucraineană, iar din 2020 – vor trece la studii în limba ucraineană. Cabinetul de Miniștri a adoptat și a transmis Radei Supreme un proiect de lege, potrivit căruia este propusă prelungirea perioadei de tranziție a implementării Legii Educației până în 2023. Modificarea este necesară pentru a realiza recomandările Comisiei de la Veneția. Prelungirea perioadei de implementare a articolului nr. 7 al Legii Educației este logică pentru că micuții care la 1 septembrie 2018 vor călca pentru prima dată pragul școlii vor avea mai mult timp la dispoziție să studieze limba ucraineană. Vom avea mai mult timp pentru perfecționarea metodicii de predare a limbii ucrainene în școlile românești, deoarece este vorba de două limbi din două grupuri lingvistice diferite, iar copiilor le vine greu să studieze ucraineana.  

BucPress: Oamenii cu care am discutat în cadrul mai multor interviuri spun că se tem că limba română va dispărea în cel mult 10 ani. Credeţi că se va întâmpla acest lucru?

PALIICIUK: Referitor la dispariția limbii române pe teritoriul Ucrainei, mai ales pe teritoriul ținutului bucovinean, comunicăm că atâta vreme cât vor fi vorbitori de română, atâta vreme va fi și limba. În Bucovina minoritatea națională românească constituie 13,8 la sută din populație. Suntem convinși că limba română va exista, iar puterea regională va asigura necesitățile educaționale ale tuturor minorităților naționale din ținut.

BucPress: În regiunea Cernăuți se desfășoară experimentul de predare bilingvă. Unii profesori cu care au discutat jurnaliștii noștri, dar și colegii din România, afirmă că nu înţeleg de ce au fost alese şcolile româneşti din regiunea Cernăuţi, și nu cele ucrainene, pentru a se experimenta predarea bilingvă. Ei susțin că nimeni în lume nu aplică acest experiment în cazul minorităților naționale. Unele persoane afirmă, de asemenea, că experimentul bilingv lasă uşile şcolilor cu predare în limba română deschise etnicilor ucraineni şi că şcoala va deveni cu predare strict în limba ucraineană. Cum explicaţi acest lucru?

PALIICIUK: În privința școlilor de cultură generală din regiunea Cernăuți care participă la proiectul „Educația multilingvă” precizăm că în anii 2015-2016 în trei regiuni ale Ucrainei – Transcarpatia, Odesa și Cernăuți – a fost introdus proiectul internațional „Multilingual education (MLA)”, sprijinit de Ministerul Educației al Ucrainei și susținut financiar de MAE al Finlandei.

Deoarece organizatorul experimentului este ONG internațional PATRIR (Peace Action Training and Research Institute of Romania) din orașul Cluj-Napoca, din regiunea Cernăuți și-au exprimat dorința să participe la proiect Școala de gradul I nr. 29 din Cernăuți, Gimnaziul nr. 6 „Alexandru cel Bun” din Cernăuți și Complexul-instructiv Educativ „Gimnaziul din Boian”, raionul Noua Suliță. În urma implicării în proiectul internațional, instituțiile de învățământ amintite mai sus au devenit laboratoare naționale experimentale, fiind introduse în activități experimentale de cercetare privind multilingvismul „Formarea capacităților multilingve în cazul școlarilor: idei europene progresive în context ucrainean” (în baza ordinului Ministerului Educației al Ucrainei din 08.02.2016 nr. 95 „Privind desfășurarea activității experimentale în baza instituțiilor preșcolare și medii generale de învățământ din regiunile Transcarpatia, Odesa și Cernăuți” din 13.04.2016 nr. 422 „Privind introducerea de amendamente în cererea de proiect al activității de cercetare experimentală cu tema „Formarea capacităților multilingve ale copiilor și elevilor idei europene progresive în context ucrainean”).

Programul acestei activități de cercetare experimentală include următoarele etape: prima – de organizare și pregătire (ianuarie-aprilie 2016); a doua – conceptual-diagnostică (mai-august 2016); a treia – de formare (septembrie 2016 – august 2020). În momentul de față are loc etapa a treia, de formare. Instituțiile de învățământ lucrează asupra introducerii tehnicilor pedagogice inovative în procesul de învățământ, aplicării formelor interactive de lucru în timpul studierii limbii materne și limbii de stat. Merită menționat faptul că aceste instituții de învățământ au fost încurajate de organizatori prin acordarea de tehnică și alt instrumentar pedagogic.

Studierea bilingvă este aplicată nu numai în cazul școlilor cu predare în limba română din regiunea Cernăuți. Părinții elevilor, reacționând la schimbările social-economice din societate, solicită să fie introdusă predarea parțială a disciplinelor de învățământ (a terminologiei) în limba engleză.     

BucPress: Ce reprezintă majorarea cu circa 30% a salariului unora dintre profesorii care predau orele atât în limba maternă, cât şi în limba de stat? Oamenii cred că este vorba de o discriminare salarială între profesori. Există vreo explicație pe marginea acestei nemulțumiri?

PALIICIUK: Discriminarea este absentă în cazul majorării salariale pentru profesorii implicați în experiment. Organele autoadministrării locale examinează posibilitatea susținerii financiare a profesorilor care participă la proiect.

Informăm că potrivit Legii Educației a Ucrainei, ordinea înscrierii elevilor la școală, în clasa I, a cunoscut modificări. Potrivit legii, fiecare școală are un teritoriu de funcționare. Copii din apropierea școlii au dreptul să fie înscriși în primul rând în clasa I. Înscrierea elevilor în alte clase are loc în baza cererii părinților sau altor persoane împuternicite, după caz. De asemenea, informăm că administrația regională controlează procesul de realizare a legislației privind educația în sfera respectării drepturilor minorităților naționale care locuiesc în Bucovina, dar și în sfera păstrării și dezvoltării culturii, tradițiilor și obiceiurilor minorităților naționale.   

Marin GHERMAN pentru Agenția BucPress

 


 

Comentariu BucPress: Explicațiile oferite jurnaliștilor BucPress de către Directorul Departamentului de Știință și Învățământ al Administrației Regionale de Stat Cernăuți, comparate cu poziția etnicilor români din Ucraina pe marginea articolul nr. 7 al Legii Educației și proiectului predării bilingve experimentale în școli ș.a., este mărturia unei prăpastii comunicaționale enorme între comunitatea românească și autorități. Ultimii lipsesc minoritățile naționale de drepturi la educație în limba maternă, drepturi dobândite, oferind drepturi abstracte și iluzorii, cum ar fi dreptul de a avea șansa la integrare în societate. Distanța apărută nu va dispare de la sine, este necesară o mai mare înțelegere și o mai mare deschidere din partea autorităților. Or, perioada imitării dialogului, perioada unor consultări fictive și a unor întâlniri formale, nu a adus nimic altceva decât probleme minorității românești la capitolul păstrării limbii române. Românii din Ucraina nu înțeleg de ce sute de ani au avut dreptul la educație în limba maternă, iar acum, acest drept este restricționat. Opinia comunității românești din regiunea Cernăuți este reflectată în documentarul BucPress TV „Limba noastră cea română…”, dar și în documentarul realizat de TVR Internațional „Lupta pentru limba română” (partea I-II). Documentarele pot fi vizionate integral în subsolul acestui text sau la rubrica BucPress TV.

Material video


Distribuie:
Vizualizări: 1983

Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com
BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Cernăuți live
Proiect realizat cu sprijinul:
Proiect finanțat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP). Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a MRP.
© 2019 BucPress - Toate drepturile rezervate