Cultură
05 iulie 2021

Admitere la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru etnicii români din Ucraina

Admitere la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru etnicii români din Ucraina
05 iulie 2021

Admitere la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru etnicii români din Ucraina

Luni, 12 iulie, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) va începe concursul de admitere 2021 pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat, la toate cele 10 facultăţi. Admiterea din acest an demarează la scurt timp după ce universitatea suceveană și-a consolidat statutul de instituție de învățământ superior de elită, fiind ierarhizată, în premieră, în celebrul top internațional QS World University Ranking și plasată între primele 1300 de universități ale lumii. Concursul de admitere 2021 vine cu o serie de noutăți, atât din punctul de vedere al ofertei educaționale a universității, cât și din punct de vedere organizatoric.

Astfel, pentru sesiunea iulie 2021, pe lângă specializările de licență de tradiție, absolvenții de liceu se vor putea orienta și către unele noi: Echipamente și sisteme medicale, Tehnică dentară, Autovehicule rutiere, Echipamente de comandă și control pentru autovehicule, Robotică, Rețele și software de comunicații, Energetică și tehnologii informatice, Științe gastronomice și Resurse umane. În total, peste 50 de programe de licență și peste 35 de programe de masterat își așteaptă viitorii studenți, pentru a le deschide perspectivele, îmbogăți cunoașterea și spori capacitatea de a înțelege viitorul.

Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 2021, cu repartizarea celor peste 5000 de locuri bugetate și cu taxă pe programe de studiu din ciclul de licență, masterat și doctorat, pot fi obţinute consultând pagina https://admitere.usv.ro/. Tot aici sunt cuprinse detalii referitoare la specificul fiecărei facultăți și explicații privitoare la probele de concurs.

În ceea ce privește procesul de înscriere, anunțăm faptul că, și în acest an, candidații au posibilitatea de a se înscrie atât on-site, în locațiile din campusul universității, cât și în centrele de înscriere ale USV deschise în Chișinău, Sîngerei și Cernăuți.

Reamintim faptul că, indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, toți bobocii vor primi un sprijin material sub forma unui laptop, însoţit de o cartelă SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună.

Procesul de admitere 2021 se va desfăşura în perioada 12-16 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde există probe, și 12–20 iulie (fără zilele de sâmbătă și duminică), pentru specializările unde nu există probe. Sesiunea a doua de admitere se va desfășura în perioada  6-13 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru specializările unde nu există probe, și 6-10 septembrie, pentru specializările unde există probe. Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la data de 29 iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 20 septembrie, pentru sesiunea de toamnă. Acolo unde este cazul, la cererea candidaților, formulată în momentul înscrierii, va fi asigurat sprijin adițional adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu prevederile legale.

CENTRE DE ADMITERE, Cernăuți. 15 – 16 iulie 2021. Societatea pentru cultura românească „Mihai Eminescu” din Cernăuți, strada Piaţa Centrală nr.9 Interval orar: 10.00 – 15.00

Fiecare candidat admis in luna iulie, va primi laptop (asta ii priveste si pe români) și bursă lunară de 65 de euro (în lei).

Acte necesare admitere pentru etnicii români din Ucraina

Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română.

Candidații care au bune cunoștințe de limba română pot obține certificarea printr-o evaluare (nivel minim B1) organizată în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava sau altor universități acreditate, lectoratelor de limba română ale Institutului Limbii Române ori prin Institutul Cultural Român.

Candidații care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, sunt exceptați de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română. De același drept beneficiază titularii certificatelor sau atestatelor de competență lingvistică nivel minum B2 eliberate de Institutul Limbii Române.

LICENȚĂ


Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului.

 1. cerere de înscriere tip; (descarcă cererea)
 2. diploma de bacalaureat sau echivalentă: Atestat de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, în original;
 3. copie a Diplomei de bacalaureat sau echivalentă /Atestat de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal/ (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz);
 4. foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
 5. copie a foii matricole pentru studiile liceale (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz);
 6. diploma de licență (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenții care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
 7. foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licență, în original, absolvenții care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
 8. 2 copii ale certificatului de naștere (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
 9. 2 copii ale certificatului de căsătorie, dacă este cazul (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
 10. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, certificată la Ambasada/Consulatul României; (descarcă declarația)
 11. adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanțate de la buget);
 12. adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc, cu excepția candidaților care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport *
 13. cartea de identitate/pașaport (primele 3 pagini) – 2 copii;
 14. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 15. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

* Suplimentar pentru candidații care se înscriu la concursul organizat pentru programele de studii Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie și motricitate specială:

 1. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie cu mențiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;
 2. electrocardiograma (ECG) efectuată și interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
 3. adeverința de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studențesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studențesc nr. 1) împreună cu actele medicale menționate mai sus și va fi vizată de medic cu mențiunea „Apt pentru examen de admitere la Facultatea de Educație Fizică și Sport”.

ATENȚIE: în situația în care candidatul intenționează să depună dosarul direct la facultate (în Suceava) sau trebuie să participe la susținerea unor probe/examene la sediul USV, fapt ce implică intrarea pe teritoriul României, suplimentar față de actele menționate mai sus, acesta va prezenta:
adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și, eventual, antecedente personale legate de boli cronice, respectiv SARS-CoV-2.

MASTERAT


Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului.

 1. cerere de înscriere tip; (descarcă cererea)
 2. diploma de bacalaureat sau echivalentă: Atestat de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, în original;
 3. copie a Diplomei de bacalaureat sau echivalentă /Atestat de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal/ (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz);
 4. diploma de absolvire a studiilor universitare de licență (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverința de absolvire (pentru promoția absolventă în anul concursului) – în original și o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către Comisia de admitere);
 5. copie a Diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverința de absolvire (pentru promoția absolventă în anul concursului) / (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz);
 6. Foaia matricolă/supliment la diplomă pentru studiile universitare de licență / lungă durată ;
 7. Copie a Foii matricole/supliment la diplomă pentru studiile universitare de licență / lungă durată (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, după caz);
 8. 2 copii ale certificatului de naștere (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
 9. pașaport  (primele 3 pagini) – copie;
 10. 2 copii ale certificatului de căsătorie, dacă este cazul (traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
 11. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, certificată la Ambasada/Consulatul României (doar pentru candidații care nu au obținut diploma de licență în România); (descarcă declarația);
 12. adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc;
 13. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 14. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

ATENȚIE: în situația în care candidatul intenționează să depună dosarul direct la facultate (în Suceava) sau trebuie să participe la susținerea unor probe/examene la sediul USV, fapt ce implică intrarea pe teritoriul României, suplimentar față de actele menționate mai sus, acesta va prezenta:
adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și, eventual, antecedente personale legate de boli cronice, respectiv SARS-CoV-2.

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 876


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți