Cultură
Redactor: Leonid Parpauț
15 februarie 2022

Ion CHILARU ar fi împlinit astăzi 85 de ani

Ion CHILARU ar fi împlinit astăzi 85 de ani
15 februarie 2022

Ion CHILARU ar fi împlinit astăzi 85 de ani

La 15 februarie 2022, se împlinesc opt decenii şi jumătate de la naşterea lui Ion Chilaru, cunoscut poet al ţinutului nostru, membru al Uniunii Naţionale a Scriitorilor din Ucraina, fost redactor-şef al ziarului regional „Zorile Bucovinei”, fost deputat în Consiliul Orăşenesc Cernăuţi, activist public, „un mare îndrăgostit de lume”, cavaler al ordinului „Prietenia Popoarelor”, fost membru-fondator al Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi.

A venit pe lume în luna lui Făurar, într-un amurg de seară, când fulgii cădeau ca nişte stele, îmbrăcând frumoasa glie străbună în veşmintele albe ale sincerităţii. Poetul va scrie mai târziu: „Şi ninge iar/ Cu toată demnitatea/ Peste câmpia/ Tinereţii mele”.

Şi-a petrecut copilăria în miraculoasa Vale a Prutului cu luncile ei de sălcii plângătoare, unde-şi găseau adăpost păsările călătoare sosite de la capătul lumii, aducând cu ele dorul drumului: „Când se-ntorc din nou cocorii,/ Zorii îşi desfac bujorii”. Inima lui gingaşă de copil a fost fermecată de vraja morilor de apă, rânduite ca o baladă lângă malurile istoricului râu, şi care măcinau sudoarea ţăranului şi sufletul lui. Aici asculta cu răsuflarea întretăiată poveştile cu Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene, depănate de către pământenii săi, sfătoşi din fire.

A primit ca moştenire de la bunii părinţi: „Un lan de grâu / Şi-un codru verde, / Şi-un vânt şăgalnic / Ce se pierde, / Poteci cu flori / Prin lunca deasă / Şi paşi rostogoliţi / Prin iarba grasă, / Un drum de ţară / Şi alei / Sub bolţile / De plopi şi tei, / Apoi un vis / Şi-un cânt de dor”. Imaginea locului natal cu iz de busuioc l-a călăuzit întotdeauna pe drumurile vieţii. Poetul va recunoaşte: „Plaiul mi-a dat/ Graiul/ Inimii şi dorul”.

A absolvit Şcoala de opt ani din satul Molniţa, raionul Herţa, Şcoala medie din Horbova, acelaşi raion, Facultatea de Filologie Romano-Germanică a Universităţii de Stat din Cernăuţi. A făcut parte din grupul studenţilor români de la această instituție de studii superioare care au semnat o scrisoare adresată organelor de resort ale oraşului Cernăuţi, ce conţinea rugămuntea să i se atribuie străzii ce leagă Pieţele Centrală şi Teatrală numele Marelui Eminescu.

La 1959, devine director al şcolii din localitatea natală, înrădăcinând în inimile discipolilor dragostea pentru graiul matern. După şase ani, îmbrăţişând activitatea de jurnalist, „s-a impus publicului din Bucovina ca o personalitate de respiraţie atât naţională, cât şi internaţională, deschisă spre zonele de lumină ale fraternităţii dintre popoare”.

Problematica poeziei lui Ion Chilaru e una majoră, ce dezbate teme esenţiale ale existenţei umane. Iubirea de ţară, de oameni îl îndrumă pe poet la verbul papetic, la comunicarea directă. El vede rosturile poeziei sale în a da glas cuvintelor simple, cuvintelor de toate zilele:

„Pământule, aşa cum eşti, / În mine tot mai mândru creşti / Şi spui cuvinte de grâu şi de dor / Şi verbul tău e murmur de izvor, / Şi spui cuvinte de azi, de viitor / Şi verbul tău e traiectorie în zbor”. Poetul îmbină lumea sa lăuntrică, exprimarea armonioasă cu lumea înconjurătoare: „Gânduri, gânduri / Şi iar gânduri / Şi voi, clipe vii / De dor, / Peste câte nopţi / De-a rândul / Aţi trecut / Cu mine-n zbor, / Până aţi primit / Conturul / Roadelor de pe ogoare”. 

Pentru Ion Chilaru patriotismul nu e doar un sentiment civic, ci un mod de existenţă lirică: „Verde, iarbă verde - / Baştină şi cânt, / Verde, iarbă verde - / Stele şi pământ; / Verde, iarbă verde - / Nume de eroi, / Verde, iarbă verde - / Secetă şi ploi, / Verde, iarbă verde - / Codrul carpatin, / Verde, iarbă verde - / Verdelui mă-nchin; / Verde, iarbă verde - / Zbor înaripat, / Verde, iarbă verde - / Plai înnobilat”.

Poezia lui Ion Chilaru este rodul unui suflet sensibil, neliniştit, plin de candoare, peste marginile căruia se revarsă focul dragostei pentru ţinutul natal: „Eu niciodată / N-am căutat / Şi nu caut / Liniştea / În linişte-i / Şi căutarea-i / Plină de tumult”.

În necrologul din 4 iunie 1994, semnat de colectivul redacţiei ziarului „Zorile Bucovinei”, se menţionează: „Talentul de publicist i-a fost logodit mereu, în realizările cele mai de valoare, cu darul poetic – principala chemare a vieţii sale. Faptul că a fost nu un simplu versuitor, ci un poet de vocaţie, un cântăreţ veritabil şi inspirat îl atestă cele mai rezistente piese din creaţia sa literară, poeziile scrise la tensiunea trăirilor autentice, din îndemnul inimii”.

Pentru a înveşnici memoria cunoscutului poet, activist public şi om de cultură al regiunii, sesiunea a XII-cea de legislatura a 5-cea a Consiliului Orăşenesc Cernăuți a adoptat hotărârea din 25 ianuarie 2007, ca noua stradă din microraionul „Roşa” să poarte denumirea „Ion Chilaru”.

Petru GRIOR, directorul Centrului de Cercetări Istorice şi Culturale din Cernăuţi

pentru Agenția BucPress – www.bucpress.eu

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 597


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți