Cultură
19 septembrie 2020

Mircea Lutic... „Zămislit, ca un prunc, în cuvânt…”

Mircea Lutic... „Zămislit, ca un prunc, în cuvânt…”
19 septembrie 2020

Mircea Lutic... „Zămislit, ca un prunc, în cuvânt…”

Aripa neagră a morţii şi-a întins din nou umbra peste Bucovina, îndoliind acest picior de plai binecuvântat de Dumnezeu, cu oameni dintr-o bucată, blânzi la suflet, demni în faptă şi ospitalieri, cu spiritul gospodarilor ce-şi cunosc menirea în această lume. De data aceasta cernita aripă a închis pentru totdeauna ochii unuia dintre cei mai destoinici fii ai acestor locuri – Mircea LUTIC.

Poet, dăruit de Dumnezeu cu un talent deosebit, traducător de talie universală, istoric al culturii, eseist şi cărturar de elită, el a lucrat în tot timpul vieţii sale  conştiente în CUVÂNT, cioplind în tăria lui, îmblânzindu-l şi modelându-l, asemeni genialilor sculptori ce au dat viaţă marmurei, spre bucuria întregii omeniri.

Născut la 29 mai 1939 în frumoasa localitate bucovineană  Iordăneşti de pe malurile  Siretului, la poalele măreţilor Carpaţi, el a parcurs cu demnitate o cale de 81 de ani, demonstrând că educaţia primită în familie, plus dragostea pentru cuvântul matern, i-au fost cel mai durabil sprijin în munca zilnică. După ca a  terminat şcoala  din satul de baştină, Mircea Lutic  a absolvit  Liceul Pedagogic din Cernăuţi, iar ceva mai târziu, între anii 1953 -57,  studiază la Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii din Chişinău. După câţiva ani de muncă pedagogică desfăşurată în localitatea Sărata-Galbenă din raionul Hânceşti, (Basarabia), revine la baştină, unde timp de 36 de ani lucrează în calitate de secretar general de redacţie la ziarul regional „Zorile Bucovinei”.

Activitatea literară ca atare a început-o în 1962, când publică în presă primele versuri şi articole de critică literară. Dintre volumele de poezii care au atras atenţia criticilor literari şi a cititorilor chiar de la apariţia lor în librării şi în bibliotecile publice, amintim, în primul rând , plachetele „Baştina luminii”, „Datul întru fiinţă”, „Clipa de graţie”, „Armindeni cu heruvimi”,  „Ofrandă întemeietoare”, „ Umbra lacrimii”  ş.a., care demonstrează un talent autentic şi un autor cu simţul responsabilităţii pentru fiecare cuvânt aşternut pe hârtie. Or, iată ce spunea într-o prezentare de carte scriitorul Viorel Dinescu din Galaţi, România: ”Mircea Lutic este un perfect cunoscător şi mânuitor al limbii materne. Stilul poemelor sale este echilibrat, armonic, cu elegante cadenţe euritmice… Ţinuta unei purităţi clasice îl înfăşoară ca o togă…”.

Vasta activitate de traducător a scriitorului Mircea Lutic  îl plasează alături de marii săi înaintaşi   Alexandru Cozmescu, Vasile Vasilache,  Vasile Leviţchi, Aureliu Busuioc, care i-au apreciat dragostea pentru cuvântul matern, responsabilitatea cu care s-a apropiat de opera  originală, fie că e vorba de  Dostoievski, de Tolstoi,  Cehov sau de scriitori contemporani, mai puţin cunoscuţi în spaţiul limbii române. Zecile de opere literare care au trecut prin atelierul de traducător şi tălmăcitor al poetului Mircea Lutic  şi-au găsit locul în patrimoniul cultural şi literar al neamului nostru, contribuind la îmbogăţirea sufletească a conaţionalilor.

O ţinută de gală, putem afirma cu toată responsabilitatea, au şi publicistica, eseistica şi studiile sale de istorie a culturii şi literaturii noastre naţionale. Cine a citit  măcar câteva pagini din volumul de publicistică  „Colind prin zodii de cuvinte” şi-a dat seama că autorul este o personalitate a vieţii literare şi spirituale, un  luptător pentru triumful adevărului istoric şi un cunoscător  profund al istoriei şi culturii noastre  naţionale.   

Prin trecerea în lumea celor drepţi a scriitorului Mircea Lutic  literatura  şi cultura noastră au suferit o pierdere irecuperabilă. Verbul nostru matern s-a îndurerat alături de sufletele celor care l-au cunoscut şi apreciat în timpul vieţii, simţindu-i deja  lipsa.

O activitate demnă de cele mai frumoase cuvinte a desfăşurat regretatul scriitor şi ca om al locului, ca cetăţean al comunităţii, contribuind la procesul de redeşteptare naţională a românilor din Ucraina. Încadrându-se chiar din primii ani ai restructurării gorbacioviste în lupta pentru restabilirea adevărului istoric, pentru revenirea la grafia latină, trezirea conştiinţei de neam, Mircea Lutic s-a numărat printre cei mai activi membri ai Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu”, fiind  într-un timp chiar preşedintele ei. În ultimul timp, o dată cu constituirea Consiliului Naţional al Românilor din Ucraina, el a avut întotdeauna un cuvânt ce trăgea greu la cântar.  

Consiliul Naţional al Românilor din Ucraina, Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi, oamenii de cultură din Bucovina sunt profund  îndureraţi de trecerea la cele veşnice a scriitorului Mircea Luitc şi exprimă sincere condoleanţe îndoliatei familii care a pierdut un părinte  pilduitor, un bunel plin de bunătate şi un OM în adevăratul sens al cuvântului, pentru care Logosul  a fost întotdeauna un adevărat miracol, după cum mărturisea chiar el: ”Când mă zămislesc, prunc, în cuvânt, / De cerul Tău mă apropii, Părinte, / Şi în veşnicele-Ţi aşezăminte / Cu botezul luminii mă-nsfânt”.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l primească în grădina raiului!

Consiliul Naţional al Românilor din Ucraina

Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 985


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți