Cultură
21 iunie 2021

Radu Grigorovici, model de ţinută ştiinţifică şi morală (1911, Cernăuți – 2009, București)

Radu Grigorovici, model de ţinută ştiinţifică şi morală (1911, Cernăuți – 2009, București)
21 iunie 2021

Radu Grigorovici, model de ţinută ştiinţifică şi morală (1911, Cernăuți – 2009, București)

„Dacă soarta te îndepărtează de la locul tău de frunte în treburile publice, nu trebuie să te dai bătut, ci să ajuți cu vorba; dar dacă ți se închide gura, nu trebuie să te dai bătut, ci să ajuți în tăcere. Serviciile pe care le face un bun cetățean nu sunt niciodată inutile, prin faptul că este auzit și văzut, prin expresia sa, prin gesturile sale, porin stăruința sa tăcută și chiar prin felul cum pășește, el ajută”. (Seneca)

Radu Grigorovici a urmat consecvent sfatul dat de Seneca în eseul  De tranquillitate animi și în deceniul 40, când familia sa a fost supusă unor grele încercări, și în 1960, când i se interzisese  să activeze în învățământul superior, când tatăl său, Gheorghe Grigorovici fusese întemnițat în închisoarea de la Sighet, unde a și decedat. Gheorghe Grigorovici, fost deputat în Parlamentul de la Viena, a jucat un rol important în Unirea Bucovinei cu țara, alături de Iancu Flondor și Sextil Pușcriu. Savantului Radu Grigorovici i se refuzase din această cauză să ocupe postul de conferențiar la Universitatea din București.

Radu Grigorovici, unicul fiu al social-democraților bucovineni, Gheorghe și Tatiana Grigorovici, a studiat la Liceul Aron Pumnul din Cernăuți, apoi și-a continuat studiile la universitatea cernăuțeană. În anul 1932 a obținut licența în științe chimice, iar în 1934 – licența în științe fizice. A fost preparator la Laboratorul de fizică experimentală al profesorului Eugen Bădărău, numit ulterior Școala de Fizică din Cernăuți. În 1936 profesorul Bădărău a fost invitat la Facultatea  de Științe din București, unde a condus Catedra de Fizică Moleculară, Acustică și Optică. Radu Grigorovici pleacă la București împreună cu profesorul său. În 1939 devine doctor în științe fizice, iar în 1958 este confirmat ca doctor docent. Și-a continuat activitatea, cu succese notabile în știință, la Institutul de Fizică București (IFB), calificându-e printre cei mai performanți fizicieni pe care îi avusese Universitatea din București. „Intelectualul curat se poate numai omul obsedat de inteligență, acela care, normal și necesar opune realității trebuința și capacitatea pură de a înțelege, fără nici un respect pentru orice alte interese pe care viața, cu vigoarea ei indiscretă, le împinge în mod obișnuit al sufletului” (Paul Zarifopol). În discuțiile îndelungate pe care le-am avut cu academicianul Radu Grigorovici  am învățat ce înseamnă să fii un om inteligent, să fiu calmă în orice situație pe care mi-o oferă viața, să nu reacționez la calomnii, căci importante sunt realizările care te caracterizează mai bine.

L-am cunoscut pe academicianul Radu Grigorovici, vicepreședinte al Academiei Române, în anul 1991, la Cernăuți, când împlinea vârsta de 80 de ani. Venise la invitația Societății pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din Regiunea Cernăuți, la prima conferință științifică Bucovina – istorie și actualitate.

S-a născut în orașul Cernăuți, la 20 noiembrie 1911. Părinții. Gheorghe și Tatiana Grigorovici, social democrați bucovineni, l-au învățat să vadă corect realitățile. Le judeca  cu spiritu-i critic caracteristic unui om capabil să înțeleagă lucrurile la justa lor valoare. Ajuns la maturitate scria despre părinții săi: „Am învățat să nu fiu laș, să cred în superioritatea democrației, în dreptatea socială și într-o etică ce se apropie mult de cea creștină.

Radu Grigorovici nu a uitat „Bucovina natală”, s-a întors şi a participat la manifestări culturale, a stat de vorbă cu oamenii, s-a documentat şi a scris lucrări demne de luat în seamă pentru istoriografia noastră. „Dimitre Onciul şi determinismul istoric”, „Politica austriacă faţă de Bucovina”, „Modelul Bucovina”. „Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice” ş.a. Lucrările lui dedicate Bucovinei sunt cercetări istorice, bazate și pe propia experiență de viață.  Lui în aparține traducerea din limba germană a primei cărți despre Bucovina – „Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice și demografice”, ediție bilingvă îngrijită, cu întroduceri, postfețe, note și comentarii de acad. Radu Grigorovici (prima ediție este realiztă de Editura Academiei Române, edițiile II și III – sunt realizate de Editura Alexandru cel Bun din Cernăuți, cu accepția dr. Rodica Marchidan, fiica acad. Radu Grigorovici, care la acea dată nu mai era în viață). Este o carte fără de care nu poate fi scrisă istoria Bucovinei. Menționăm câteva titluri din această prețioasă carte: „Descrierea districtului Bucovina” de General Gabriel Splény von Miháldi, (1775) notă editorială de Radu Grigorovici; „Descrierea Bucovinei” de General Splény, editată de dr. Johann Polek, Cernăuți, (1893), postfață de Radu Grigorovici; „Tabelul localităților din Bucovina” de General Gabriel Splény von Miháldi, notă editorială de Radu Grigorovici și Rodica Marchidan; „Tabelul următoarelor localități situate în Districtul Imperial Regal al Bucovinei” etc. Cartea cuprinde și alte două capitole la fel de importante pentru istoria Bucovinei: „Descrierea Bucovinei și a stării ei lăuntrice” de Vasile Balș, note și comentarii de Radu Grigorovici și „Scurte observații asupra Bucovinei” de Ioan Budai-Dleanu, notă editorială de Radu Grigorovici.

În 1992, în calitate de vice președinte al Academiei Române, a înfiinţat la Rădăuţi, „Centrul pentru Studierea Bucovinei” al Academiei Române şi a editat o publicaţie – „Analele Bucovinei”. Pildă de implicare civică, Radu Grigorovici a tradus şi publicat (bilingv) principalele rapoarte şi memorii din prima perioadă a ocupaţiei austriece, multe dintre ele inedite, a participat la  mai multe sesiuni ştiinţifice despre Bucovina şi a stabilit relaţii de colaborare cu Institutul „Bucovina” de la Augsburg. Din banii săi a plătit dotarea Centrului de la Rădăuţi. „Ca un înţelept, spunea Mircea Irimescu, s-a întors la obârşii unde a găsit necaz şi a întins mâna. …Valoarea morală a implicării sale, ca şi cea ştiinţifică, au fost deosebite”.

Radu Grigorovici, model de ţinută ştiinţifică şi morală, ne-a lăsat moştenire, împreună cu vasta sa operă ştiinţifică, o exemplară lecţie de viaţă, sintetizată de acad. Mihai Popescu în principiile: să fii dârz şi intransigent; să nu renunţi la cauza căutării adevărului; să fii vrednic;  să fii înţelept şi curajos; să fii ferm şi neînduplecat cu escrocii, delatorii şi falsificatorii de rezultate; să admiţi cu calm şi inteligenţă contrazicerea în probleme ştiinţifice, economice şi politice şi să fii demn în încrucişarea săbiilor cu adversarul.

Pentru tot ceea înseamnă personalitatea academicianului Radu Grigorovici în viaţa noastră ştiinţifică şi culturală,  Prezidiul Academiei Române a hotărât instituirea premiului Academiei „Radu Grigorovici”.

(Despre Radu Grigorovici, vezi revistele: „Curierul de fizică”, nr. 63, aprilie 2009 și „Glasul Bucovinei”, nr. 1 (73), 2012, materialele colocviului „Personalități bucovinene: acad. Radu Grigorovici – o sută de ani de la naștere”,  organiztă la Cernăuți, de colectivul revistei „Glasul Bucovinei”)

Alexandrina CERNOV, membru de onoare al Academiei Române,

pentru Agenția BucPress – www.bucpress.eu

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 512


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți