Economie
Redactor: Marin Gherman
14 septembrie 2020

Proiect de dezvoltare a surselor regenerabile de energie, cu participarea partenerilor din Ungaria, Slovacia, România și Ucraina

Proiect de dezvoltare a surselor regenerabile de energie, cu participarea partenerilor din Ungaria, Slovacia, România și Ucraina

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava derulează proiectul transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian area - NESiCA. Proiectul face parte din cadrul programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, axa OT6 "Protecţia mediului, atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea", având ca prioritate utilizarea sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră - conservarea resurselor naturale, acţiuni pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră şi a poluării râurilor, potrivit Agenției BucPress.

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava participă la acest proiect în calitate de partener, alături de regiunea Sabolcs-Satmar Bereg din Ungaria, ONG-ul Centrul de Iniţiative European din Ucraina, Universitatea Tehnică din Kosice - Slovacia, Universitatea din Nyregyhaza - Ungaria şi Universitatea Naţională Uzhgorod - Ucraina, ultima fiind beneficiarul principal al proiectului. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, bugetul total al proiectului fiind de 1.104.707,30 euro (5.335.736,25 lei) din care alocat de Uniunea Europeană 994.236,56 euro (4.802.162,58 lei), bugetul USV fiind de 124.313,72 euro (600.435,26 lei).

Ca obiectiv general, proiectul asigură promovarea eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de energie prin educaţie şi activităţi practice în comunităţi, pentru utilizarea durabilă a resurselor de mediu din regiunile de frontieră ale celor patru state.

Se asigură creşterea nivelului de conştientizare, competenţe şi abilităţi în tehnologii bazate pe surse regenerabile de energie şi intervenţii în domeniul eficienţei energetice între comunităţi şi instituţii. Impactul pe termen mediu va duce creşterea ponderii resurselor regenerabile de energie în comunităţi, producţia şi consumul de energie, iar pe termen lung va conduce la reducerea emisiilor de GES. Se propune o abordare inovatoare bazată pe cooperarea dintre universităţi, comunităţi locale şi ONG-uri.

Ca obiective specifice, se urmăreşte creşterea competenţelor şi abilităţilor populaţiei din regiunile de frontieră în protejarea mediului, contribuind la reducerea emisiilor globale de GES. Se vor înfiinţa centre şi laboratoare specializate în inovarea, în fiecare regiune ţintă, pentru asigurarea monitorizării energiei, creşterea eficienţei energetice, integrarea surselor regenerabile de energie, oferind sprijin atât pentru comunităţi, cât şi pentru studenţi sau absolvenţi de studii superioare.

Vor fi create echipe de specialişti în regiunile partenere prin sesiuni de instruire comune ale experţilor din laboratoarele specializate, pentru a instrui şi a consilia persoanele interesate cu privire la problemele energetice durabile şi schimbările climatice, prin organizarea de ateliere tematice, sesiuni de instruire şi sesiuni de schimb de bune practici.

Creşterea eficienţei energetice se va realiza prin iniţiative comune pentru a crea un sistem inovativ de producere a energiei termice (Universitatea din Uzhhorod, Ucraina), un sistem inovativ de stocare a energiei (Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia), laboratoare de energie înfiinţate pentru comunităţile din Nyiregyhaza, Suceava şi Uzhhorod, care vizează soluţii pentru monitorizarea energiei, dezvoltarea de concepte şi soluţii noi pentru comunităţile pilot.

Proiectul contribuie la obiectivul specific Programului "Protecţia mediului, atenuare şi adaptare la schimbărilor climatice", oferind o platformă puternică pentru implementarea acţiunilor privind eficienţa energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie. În cele cinci regiuni (HU, SK, RO, UA) vor fi înfiinţate laboratoare specifice, care vor desfăşura activităţi legate de eficienţa energetică şi consiliere/instruire în domeniul surselor regenerabile. Laboratoarele vor fi dotate cu echipamente de ultimă generaţie şi cu standuri educaţionale moderne, pentru instruirea membrilor comunităţilor participante la acest proiect. De dotarea acestor laboratoare vor beneficia câte 21 de studenţi de la fiecare universitate parteneră.

Prin implementarea proiectului, se doreşte obţinerea unei situaţii regionale îmbunătăţite în ceea ce priveşte utilizarea durabilă a resurselor mediului în zona transfrontalieră (Suceava - Maramureş - Satu Mare), datorită soluţiilor energetice eficiente şi inovatoare din comunităţi, furnizate ca urmare a cooperării cu universităţile şi instituţiile competente precum şi o capacitate crescută în domeniul sistemelor de producere a energiei din resurse regenerabile în comunităţi şi instituţii de învăţământ din regiunile de frontieră.

Potrivit coordonatorului proiectului din partea Universităţii sucevene, şeful de lucrări dr.ing. Constantin Ungureanu, se are în vedere dezvoltarea conceptului de Joint Energy şi a unei platforme web pentru comunităţi, studenţi şi cadre didactice. Aceasta va promova activităţile propuse prin proiect şi sursele regenerabile de energie, urmărind eficienţa energetică şi a surselor regenerabile de energie prin activităţi de educaţie în universităţi şi comunităţi. Vor fi dezvoltate 3 laboratoare în fiecare regiune: Nyiregyhaza (HU), Suceava (RO) şi Uzhhorod (UA). Câte trei comunităţi din fiecare regiune (România, Ungaria, Slovacia şi Ucraina) vor beneficia de planuri de măsuri şi soluţii inovatoare privind eficienţa energetică şi monitorizarea energiei cu echipamente de ultimă generaţie. Membrii comunităţilor respective vor participa la workshop-uri şi tururi educaţionale în zona de frontieră la obiective reprezentative din categoria surselor regenerabile.

Agenția BucPress – www.bucpress.eu

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 129

radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a DRP.
© 2020 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți