Opinie
15 septembrie 2020

Comunicat de presă – Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina”

Comunicat de presă – Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina”
15 septembrie 2020

Comunicat de presă – Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina”

Agenția de știri BucPress din Cernăuți a primit pe poșta redacției un comunicat de presă din partea Uniunii Interregionalae „Comunitatea Românească din Ucraina”, pe care-l publică integral în continuare.

 

 

COMUNICAT

Uniunea Interregională “Comunitatea Românească din Ucraina”
făcând cunoștință cu solicitările recente ale reprezentanților societăților național-culturale românești, inclusiv ale membrilor-colectivi ai Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”
din sudul Basarabiei din regiunea Odesa, dar și din alte regiuni ale Ucrainei
(în contextul reacțiilor la întâlnirile oficiale dintre miniștrii de externe ai Ucrainei și României de la București din 7-8 septembrie 2020) referitor la
- solicitarea deschiderii unui Consulat al României în orașul Izmail din regiunea Odesa,
- unificarea programelor la limba maternă în școlile din regiunea Odesa cu cele din regiunile Cernăuți și Transcarpatia, folosind doar termenul științific de “limba română”,
-asigurarea cu manuale și materiale didactice în limba română a tuturor materiilor de studiu în limba maternă etc.;
Luând ca bază Constituția Ucrainei, Declarația drepturilor naționalităților din Ucraina, Tratatul cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între Ucraina și România, principiile general-acceptate ale dreptului european și internațional, Declarația Universală a drepturilor omului, Declaraţia Adunării generale a ONU asupra drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice (Rezoluţia 47/135), Convenția Europeană a protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Recomandarea 1201 (1993) a adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la protocolul adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, referitoare la drepturile minorităţilor naţionale, Convenția-cadru a Consiliului Europei privind protecția minorităților naționale, Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare și alte documente în domeniul apărării drepturilor omului și minorităților naționale, precum și a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale sau etnice;
Analizând dinamica situației geopolitice mondiale și conjunctura politică actuală din Ucraina;
Ținând cont de punctul 10 al “MEMORIULUI privind Doleanțele Vitale ale Comunității Românești din Ucraina în condițiile actuale
(Punctaj de ordin general)”,
elaborat cu prilejul deținerii Președinției României la Consiliul Uniunii Europene (2019), în conformitate cu care
“acest punctaj de ordin general poate fi completat cu măsuri concrete conform activității statutare autonome a fiecărui ONG românesc–membru colectiv” al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina” -
aceste solicitări Devin Părți Componente ale punctului 10 al MEMORIULUI menționat mai sus,
fiind completat și cu următoarele solicitări ale membrilor-colectivi parvenite și din alte regiuni ale Ucrainei:
- urgentarea redeschiderii punctelor de forontieră între Ucraina și România la Diakivți/Probotești, raionul Herța=Racovăț județul Botoșani,
și Crasna, raionul Storojineț din regiunea Cernăuți=Vicovul de Sus județul Suceava;
-restabilirea legătrii rutiere între raioanele Noua Sulița și Herța prin urgentarea construcției și dării în exploatare a podului peste Prut între satele Marșineț și Lunca cu prelungirea reparației treseului până la punctul de frontieră “Diakivți/Probotești”;
-Construirea unui pod peste Tisa și amenajarea unui punct de trecere a frontierei între regiunea Transcarpatia din Ucraina și județul Maramureș în România în zona satului Biserica Albă din raionul Rahău, regiunea Transcarpatică.
Constatând că în ultima perioadă au fost soluționate doar 3 din cerințele menționate în MEMORIU -
organizarea trecerii frontierei pe Dunăre între Ucraina și România cu “bacul” în zona Cartal (Orlovca) = Isaccea; deschiderea Consulatului Românei la Slatina raionul Teceu și organizarea unei singure Unități teritoriale unite cu includerea în componența ei a tuturor celor 6 primării vecine cu populație majoritară românofonă din dreapta Tisei (Slatina, Apșa de Jos, Topcino și Strâmtura din raionul Teceu, Biserica Albă și Apșa de Mijloc din raionul Rahău) —
celelalte solicitări rămân încă la stadiul examinării.
Dat fiind acest fapt,
în baza Statutului și Regulamentului intern ale UICRU,
coordonând poziția cu reprezentanții Senatului UICRU din teritorii,
Secretariatul executiv al
Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”
RECOMANDĂ
tuturor Membrilor-colectivi,
Membrilor Comisiei de strategie, Membrilor Senatului și Consilului Național ai UICRU
să prezinte în continuare în mod oficial la toate întâlnirile cu oficialitățile atât la nivel local, căt și cel național și internațional -
toate cerințele expuse în
MEMORIULUI privind Doleanțele Vitale ale Comunității Românești din Ucraina în condițiile actuale (2019),
complectându-l în baza punctului 10 al acestui MEMORIU și cu solicitările concrete menționate în acest COMUNICAT.
Ținând cont de buna intenție a ministerelor de externe ale Ucrainei și României de a reanima activitatea Comisiei mixte ucraineano-române privind examinarea stării respectării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale - de a insista în continuare la întroducerea în cadrul acestei comisii și pe reprezentanții (experți în domeniu cu experiență de activitate în structuri similare la nivel național și internațional) aleși în cadrul celui al II Congres al UI CRU și propuși oficialitățlor încă din 2010.
12 Septembrie 2020.
Aurica BOJESCU,
Secretar responsabil al
Uniunii Interregionale
“Comunitatea Românească din Ucraina”
Notă:
Textul integral al MEMORIULUI ...
din 2019 poate fi găsit AICI

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 710


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți