Opinie
25 iunie 2020

Ilie Tudor Zegrea: Elegie pentru bunul-simţ (OPINIE)

Ilie Tudor Zegrea: Elegie pentru bunul-simţ (OPINIE)
25 iunie 2020

Ilie Tudor Zegrea: Elegie pentru bunul-simţ (OPINIE)

De moralul fiecăruia dintre noi depinde  în  măsură decisivă întreaga atmosferă din societatea în care trăim. Şi nu trebuie să uităm şi de legea bumerangului, care întotdeauna revine la cel care l-a lansat. Astfel că totul e în mâinile şi în inima noastră, prin voinţa lui Dumnezeu…

Iuţeala cu care trece timpul, schimbându-ne vertiginos şi priorităţile privind viaţa   privată, constituie adesea un motiv în plus de a medita asupra relaţiilor pe care le întreţinem cu semenii, relaţii ce diferă de la om la om, de la fiinţă la fiinţă. Şi, după umila noastră opinie, una din pârghiile pe care se sprijină sinceritatea acestor relaţii este bunul-simţ. Adică, moralitatea intenţiilor, gândurilor şi a faptelor…Cunoscutul scriitor şi cărturar  Alexandru Paleologu menţionează că  bunul-simţ „e darul de a „simţi bine”, de a discerne, de a-şi reprezenta, de a imagina adevărul, de a îndrăzni”.

Din nefericire, pentru mulţi dintre contemporanii noştri acest dar  numit  „bunul-simţ” e total strein, necunoscut şi chiar, aş zice, e ceva nociv dacă ţinem cont de faptul că  sufletul lor, lumea lor interioară  sunt aşezate pe alţi piloni decât cei fireşti pe care se ţine omenirea. Iar atmosfera ce domneşte în aerul acestui început de secol favorizează, din păcate, creşterea numărului celor certaţi anume cu bunul-simţ, cu morala şi sentimentul omeniei. Aşa se face că, dacă pentru marea majoritate a contemporanilor noştri  progresul tehnic, inclusiv calculatorul, internetul şi alte mijloace care  înlesnesc comunicarea de la distanţă constituie o posibilitate de a-şi îmbogăţi şi lărgi cunoştinţele, de a face schimb de opinii, apoi pentru tipii certaţi cu sentimentul omeniei, internetul, bunăoară, oferă o posibilitate aflată la  îndemână de a  polua  viaţa noastră şi aşa destul de stresată şi complicată. Folosindu-se de vorba  populară  care zice  „foaie verde lobădă/ gura lumii-i slobodă” , ei postează  în internet cele mai năstruşnice (ca să nu zicem idioate) idei născute uneori dintr-o minte bolnavă, agresivă,  întunecată de invidie şi năravul calomniei. Tovarăşii lor,  cu mai multă iniţiativă folosesc internetul, de pildă, pentru a înşela lumea, propunând  diverse servicii (contracost!), inclusiv procurarea  unor  mărfuri sau medicamente. Iar noi, din păcate, naivi cum suntem, cu sentimentul bunului-simţ educat din copilărie, nimerim în cursa întinsă de aceşti afacerişti murdari la mâni şi la gânduri, alegându-ne cu anumite pierderi de bani, şi aşa destui de puţini la sufletul nostru.

Până aici, zicem noi, toate bune şi clare. Dar cum explicăm cazurile când în aceste jocuri  dubioase se implică unele instituţii de stat, preluând  din internet informaţiile (citeşte – calomniile) înşirate de inşi  agramaţi, cu idei fixe (vorba ceea, avea o idee şi aceea fixă),  cu mahmureală cronică şi cu drăcuşori  jucând mereu pe pereţi; deci cum preiau instituţiile de stat asemenea texte agramate, folosindu-le apoi în activitatea lor? Mai  mult decât atât:  încercând să convingă pe alţii că aberaţiile debitate  constituie  un adevăr şi ca urmare trebuie luate măsuri urgente pentru „prinderea hoţului” şi aducerea lui în faţa plutonului de execuţie  sau pentru găbjirea pisicii negre  plasată omenirii de Confucius…  Şi ne punem întrebarea: oare ce gândesc asemenea persoane oficiale investite  nu doar  cu drepturi,  ci  şi cu obligaţii(!) de a păstra pe orizontală pârghia  unor relaţii echitabile cu toată lumea? Răspunsul îl vom găsi, probabil, tot în formularea regretatului Alexandru Paleologu despre bunul-simţ…

Dacă totuşi, încercăm să ne clarificăm şi să analizăm starea de lucruri creată în ultimele câteva decenii, vom constata că are loc o derapare a omului şi, respectiv, a societăţii, spre un viitor destul de incert, golit de umanism şi de credinţa în Dumnezeu. Or, din  păcate, totul este subordonat banului „care sluţeşte sufletul omenesc, banul ne face neoameni” (Zoe Dumitrescu-Buşulenga) şi distracţiei. Astfel, o parte a tineretului  de astăzi,  intoxicat cu idei şi imagini din internet despre raiul din occident şi de peste ocean, visează doar la bani şi la o viaţă uşoară. Iată, bunăoară, ce spune scriitorul Mario Vargas Llosa, laureat la premiului Nobel, referindu-se la această stare de lucruri şi la pătrunderea internetului în viaţa noastră, ocupându-ne mintea şi făcând-o sclava lui: ”Obişnuiţi (elevii) să ciugulească informaţii de pe internet, fără să fie nevoiţi să se concentreze îndelung, au pierdut obiceiul, ba chiar facultatea de a se concentra şi s-au trezit obligaţi să se mulţumească cu această fâţâială cognitivă specifică Internetului…”.  Iar „această fâţâială”, zicem noi, a substituit, din nefericire, şi deprinderea de a citi o carte din scoarţă în scoarţă, şi comunicarea de la faţă la faţă cu rudele, cu vecinii, şi sentimentul unor prietenii sincere, durabile peste timp, şi multe alte lucruri utile, fireşti… Informaţiile „ciugulite” de pe internet  le creează falsa  opinie că ar fi cei mai deştepţi şi mai bine pregătiţi pentru viaţă…

Educaţi în acest stil, în baza informaţiilor „ciugulite” de pe internet, mulţi tineri sunt infectaţi cu virusul grandomaniei şi au   opinii total greşite despre sine şi despre cei din preajmă. Ei cred că lumea începe cu dânşii, că totul ce au realizat înaintaşii  sunt lucruri depăşite ce  urmează să fie aruncate la gunoi deoarece astăzi avem alte timpuri cu alte priorităţi. Desigur, nimeni nu neagă o transformare, un progres  al societăţii (atunci când  îl  vede şi recunoaşte toată lumea!), însă nu trebuie să uităm de continuitatea firească a relaţiilor dintre generaţii, de preluarea experienţei de viaţă acumulată de cei  în vârstă, care au trecut prin multe momente dificile, pline de învăţăminte… Şi apoi mai e ceva ce nu poate fi contestat de nimeni: toate bunurile de care se bucură astăzi tineretul nostru au fost create de noi, cei cu tâmplele cărunte şi cu sănătatea şubredă din cauza vârstei. Credem că nu trebuie să preluăm exemplul pe care ni-l dau parlamentarii noştri care,  pe motiv că sunt tineri şi cu mulţi  bani, nu vor să ţină cont de nici o părere venită din partea celor mai în vârstă. Iar rezultatul unei asemenea conduceri e evident pentru întreaga ţară…

Tot de  bunul-simţ e vorba, după părerea noastră, şi atunci când ne referim la presa  devenită de la un timp independentă până la leşin. Numai că, din nenorocire, această independenţă îi cam sperie pe cititori ( noi mai împărtăşim părerea că presa este pentru cititori şi nu pentru proprietarii acestor mijloace mass-media!) şi,  în consecinţă, se cam dezic de serviciile unor asemenea publicaţii. Cu diverse lucruri necinstite, cum ar fi publicarea  aceloraşi fotografii ale proprietarilor mijloacelor mass-media  ani la rând  sau cu informaţii preluate din internet nu poţi merge, vorba ceea, de multe ori la apă…Şi apoi, cum  spuneam, o publicaţie trebuie să existe pentru cititori şi nu pentru patronii ei, informându-ne  cât  se poate de corect, fără spiritul de gaşcă  atât de evident uneori, şi fără manipulări aberante… Cu atât mai mult că aceste  publicaţii  sunt subvenţionate din bani publici, oferiţi cu generozitate şi din bun-simţ de finanţatori  în baza unor cereri şi asigurări făcute  de patronii  mass-mediei că vor  oglindi viaţa culturală, economică şi socială a întregii comunităţi, nu doar a unor prieteni aparte…

Aşadar, de moralul fiecăruia dintre noi depinde  în  măsură decisivă întreaga atmosferă din societatea în care trăim. Şi nu trebuie să uităm şi de  legea bumerangului, care întotdeauna revine la cel care l-a lansat. Astfel că totul e în mâinile şi în inima noastră, prin voinţa lui Dumnezeu… Iar aceste rânduri,  înşirate  cu speranţa că vor fi şi citite de cineva, sunt  doar  o elegie pentru bunul-simţ şi nici de cum un parastas, Doamne fereşte!...

Ilie T. Zegrea, președintele Societății scriitorilor români din Cernăuți

Agenția BucPress – www.bucpress.eu

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 1252


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți