Politică
17 octombrie 2019

Consiliul Național al Românilor din Ucraina îi solicită președintelui Zelenski să anuleze articolul 7 al Legii Educației

Consiliul Național al Românilor din Ucraina îi solicită președintelui Zelenski să anuleze articolul 7 al Legii Educației

La Cernăuți a avut loc ședința ordinară a Consiliului Național al Românilor din Ucraina. Membrii Consiliului – societăți pentru cultura românească din regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odesa – au aprobat o adresare către președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, solicitându-i să inițieze procedura de anulare a articolului 7 al Legii Educației, care reduce semnificativ dreptul la studii în limba maternă, informează Agenția BucPress.

Potrivit adresării semnate de membrii Consiliului, în calitate de subiect al inițiativei legislative președintelui Volodimir Zelenski i se solicită să introducă de urgență unele amendamente la art. 7 al Legii Educației, utilizând normele Constituției Ucrainei: „Cetățenilor care aparțin la minoritățile naționale, în baza legii, le este garantat dreptul la învățământ în limba maternă”, ceea ce corespunde art. 8, 10, 22, 24, 25 și 53 ale Legii Fundamentale a Ucrainei.

Consiliul Național al Românilor din Ucraina argumentează că românii, care sunt o comunitate autohtonă și locuiește pe pământul său de mii de ani, are tot dreptul să vorbească, să-și învețe copiii în școli în limba maternă, să-și păstreze patrimoniul cultural și să se bucure de toate drepturile consfințite de Constituția Ucrainei.

„Ne pronunțăm în mod categoric împotriva politicii de asimilare, prevăzută, de fapt, de Legea Educației (art. 7), care va fi implementată de noul ministru al Învățământului”, potrivit adresării.

În cadrul ședinței, Consiliul Național al Românilor din Ucraina a analizat solicitările unor membri ai mediului asociativ românesc de a susține eforturile de păstrare și apărare a valorilor naționale românești, aprobând noi membri colectivi și conturând tema următoarei întruniri.

Reamintim că în data de 30 iulie 2019, la Cernăuți, a luat ființă Consiliul Național al Românilor din Ucraina – un organ colectiv al societăților pentru cultura română, care are ca scop coordonarea eforturilor pentru păstrarea identității etnice și lingvistice, realizarea de activități comune pentru sprijinul întregii comunități românești din Ucraina. În data de 7 octombrie a fost aprobat un Regulament al funcționării Consiliului, fiind modificată componența acestuia în urma autoexcluderii unor membri colectivi și dorinței altor reprezentanți ai mediului asociativ românesc de a susține eforturile de păstrare și apărare a valorilor naționale românești în Ucraina.

Agenția BucPress publică în continuare textul Adresării semnate de majoritatea membrilor Consiliului Național al Românilor din Ucraina și trimisă Președintelui Ucrainei.

Președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski

ADRESARE

Mult stimate Volodimir Zelenski, noi, reprezentanții forumului comunității românești – Consiliul Național al Românilor din Ucraina – ne adresăm către dumneavoastră în legătură cu necesitatea urgentă de a rezolva problemele care au o importanță vitală pentru noi – păstrarea limbii materne în procesul de învățământ și în sfera publică, în zonele locuite compact de populația românească din Ucraina. 

Reprezentanții comunității românești și-au dat fără ezitări votul la alegerile prezidențiale și parlamentare pentru schimbări europene în Ucraina, pe care le-ați promovat nemijlocit.  Am susținut dorința Dumneavoastră de a schimba legile inechitabile ale fostei puteri, legi care au afectat drepturile minorităților naționale. De aceea, contăm pe sprijinul Dumneavoastră în privința anulării controversatului articol 7 (privind limba de studii) al Legii Educației din 5 septembrie 2017. Menținerea acestui articol reprezintă, de fapt, renunțarea Ucrainei la obligațiile sale față de cetățeni, față de comunitatea internațională, nemaivorbind despre caracterul anticonstituțional și antiistoric al Legii Educației.  

Mult stimate Președinte! Sperăm că așteptările alegătorilor Dumneavoastră nu vor fi ignorate, precum au procedat în trecut reprezentanții fostei puteri. Fiecare cetățean ucrainean, fiecare contribuabil care finanțează sistemul de învățământ are dreptul la educație în limba maternă. Vă rugăm să propuneți, în calitate de subiect al inițiativei legislative, introducerea urgentă a unor amendamente la art. 7 al Legii Educației, utilizând normele Constituției Ucrainei: „Cetățenilor care aparțin la minoritățile naționale, în baza legii, le este garantat dreptul la învățământ în limba maternă”, ceea ce corespunde art. 8, 10, 22, 24, 25 și 53 ale Legii Fundamentale a Ucrainei.

Revenirea la normele Constituției Ucrainei, care sunt norme de acțiune directă și care garantează învățământul în limba maternă, va permite detensionarea relațiilor sociale în ceea ce privește problema lingvistică în sistemul de învățământ al Ucrainei, fiind un pas înainte pe calea consolidării relațiilor de prietenie cu statele vecine, membre ale UE și NATO (România, Ungaria, Polonia, Bulgaria și statele lidere ale comunității europene).

Ucraina și-a asumat o serie de angajamente față de România în baza „Tratatului privind relațiile de cooperare și bună vecinătate dintre România și Ucraina” (Tratat ratificat prin Legea nr. 474/97, adoptată de Rada Supremă la 17.07.1997). Art. 13, p. 5 al acestui Tratat menționează faptul că membrii comunității românești din Ucraina „au dreptul sa fie instruiți în limba lor maternă, într-un număr necesar de şcoli şi instituţii de stat pentru învăţământ şi specializare, situate ţinând seama de răspândirea geografică a minorităţilor respective”.

Comunitatea românească din Ucraina, care este una autohtonă și locuiește pe pământul său de mii de ani, are tot dreptul să vorbească, să-și învețe copiii în școli în limba maternă, să-și păstreze patrimoniul cultural și să se bucure de toate drepturile consfințite de Constituția Ucrainei. Or, după cum se spune în articolul 24 al Legii Fundamentale a Ucrainei: „Nu pot exista privilegii sau restricții în urma apartenenței la o anumită rasă, după culoarea pielii, convingeri politice și religioase, sex, proveniența etnică și socială, starea materială, locul de trai, după criterii lingvistice și altele”.

În momentul de față, pentru populația românească din Ucraina problema utilizării limbii materne în sistemul de învățământ este una prioritară și ne pronunțăm în mod categoric împotriva politicii de asimilare, prevăzută, de fapt, de Legea Educației (art. 7), care va fi implementată de noul ministru al Învățământului. Vă informăm că românii din Ucraina au manifestat întotdeauna un respect aparte față de limba ucraineană și conștientizează necesitatea studierii limbii ucrainene ca limbă de stat, însă nu pe contul reducerii dreptului de a utiliza limba maternă în instituțiile de învățământ.

Cu respect,

Vasile Tărâțeanu, membru de onoare al Academiei Române, președintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”

Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, directorul Editurii „Alexandru cel Bun” din Cernăuți

Vasile Rauț, președintele Societății „Golgota” a românilor din Ucraina

Mircea Pilat, președintele Asociației științifico-pedagogice „Aron Pumnul” din Cernăuți

Marin Gherman, președintele Centrului Media BucPress – asociația jurnaliștilor români din Ucraina

Vitalie Zâgrea, președintele Ligii Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuți

Ilie T. Zegrea, președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți

Vasile Țiple, președintele Asociației Tinerilor Români din Transcarpatia

Ana-Cristina Mihaesi, secretar-responsabil Fundației de Binefacere „Casa Limbii Române” din Cernăuți

Elvira Chilaru, secretar-responsabil al filialei Transcarpatia a Centrului Media BucPress, jurnalist emerit al Ucrainei

Ilie Popescu, președintele Societății Regionale „Golgota” din Cernăuți

Vasile Palamariuc, președintele Societății „Tradiții Naționale Bucovinene”

Vasile Bâcu, președintele Societății pentru Cultură și Literatură în Bucovina „Mihai Eminescu”

Nicolae Gostiuc, președintele Societății pentru Cultură Română „Grigore Nandriș”

Vladimir Acatrini, președintele Societății Bibliotecarilor Bucovineni

Elena Calancea, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Cernăuți

Anatol Popescu, președintele Asociației „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa

Ștefan Mitric, secretar-coordonator al Consiliului Național al Românilor din Ucraina,  președintele Asociației „Malanca din Crasna”


Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 2049

radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com
BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a DRP.
© 2020 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți