Politică
26 ianuarie 2022

La un pas de Europa Occidentală. Istoria regiunii Cernăuți: Instaurarea puterii sovietice (continuare)

La un pas de Europa Occidentală. Istoria regiunii Cernăuți: Instaurarea puterii sovietice (continuare)
26 ianuarie 2022

La un pas de Europa Occidentală. Istoria regiunii Cernăuți: Instaurarea puterii sovietice (continuare)

Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. ...Începând cu data de 28 iunie 1940, tot pământul ţinutului „eliberat” şi bogăţiile subsolului, cu pădurile şi apele lui, devin proprietatea statului sovietic. Au fost naţionalizate peste 836 mii hectare de pământ arabil. Pe aceste pământuri vor fi organizate 9 sovhozuri.

Ultima lună de vară a coborât pe acest mioritic plai cu Legea din 2 august 1940, adoptată de către sesiunea a VII-ea a Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, care are următoarea redacţie: „Să se includă partea de nord a Bucovinei şi judeţele Hotin, Akerman şi Ismail ale Basarabiei în componenţa Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene”.

La 3 august, în ţinut şi-a desfăşurat lucrările prima conferinţă a reprezentanţilor comitetelor muncitoreşti, înfiinţate în cadrul fostelor întreprinderi particulare. La ea a participat şi a luat cuvântul Ivan Gruşeţki, primul secretar al comitetului judeţean Cernăuţi al Partidului Comunist (bolşevic) al Ucrainei. În această zi a luat naştere organizaţia sindicală a muncitorilor din actuala regiune Cernăuţi. Vor fi desfiinţate toate fundaţiile meşteşugăreşti, care au existat pe meleagurile voievodale în perioada interbelică, fiind considerate de către puterea stalinistă ca „organizaţii reacţionare şi trădătoare”.

Pe data de 7 august 1940 este adoptată Legea „Despre unele schimbări şi completări în articolele 13, 23 şi 48 din Constituţia U.R.S.S.”, conform cărora teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene a fost împărţit între 23 de regiuni. Astfel a luat fiinţă actuala regiune Cernăuţi a Ucrainei, în componenţa căreia au intrat localităţi din fostele judeţe Cernăuţi, Dorohoi, Hotin, Rădăuţi şi Storojineţ ale României.

La 15 august 1940 apare Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. „Despre naţionalizarea pământului pe teritoriul Bucovinei de Nord”, conform căruia, începând cu data de 28 iunie 1940, tot pământul ţinutului „eliberat” şi bogăţiile subsolului, cu pădurile şi apele lui, devin proprietatea statului sovietic. După cum mărturisesc documentele de arhivă, au fost naţionalizate peste 836 mii hectare de pământ arabil. Pe aceste pământuri vor fi organizate 9 sovhozuri.

În aceeaşi zi este emis Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. despre naţionalizarea băncilor, întreprinderilor industriale, organizaţiilor de consum, transportului feroviar şi fluvial, poştei şi telegrafului.

Au fost naţionalizate 74 de bănci mari şi mici, 12 staţii electrice, conductele de apă, parcul orăşenesc de tramvaie. În mâinile statului trec tipografiile, spitalele, farmaciile, instituţiile de învăţământ, casele locuitorilor care s-au refugiat în România. Aşadar, statul sovietic şi-a asumat poziţia de conducere în toate ramurile economiei ţinutului. Aceasta va duce la intensificarea terorii împotriva categoriilor sociale considerate de către dictatura stalinistă ca o piedică în calea dezvoltării orânduirii socialiste.

În luna august 1940, în actuala regiune Cernăuţi a fost reorganizat întregul sistem de învăţământ. Vor fi lichidate toate şcolile româneşti. Au fost deschise 406 şcoli cu limba ucraineană de predare, 10 şcoli cu limba rusă de predare şi două şcoli pedagogice.

Pentru băştinaşii meleagurilor voievodale de origine română vor fi organizate 114 şcoli cu limba de predare moldovenească. Nimeni n-a strigat atunci: „Pentru limba ta sfântă de veacuri, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!”. Această limbă nouă, născocită şi impusă de sovietici, a fost susţinută şi protejată de potentaţii zilei timp de jumătate de secol pe teritoriul ţinutului carpatin, până la destrămarea imperiului bolşevic.

În scopul pregătirii învăţătorilor pentru clasele superioare, în oraşul Cernăuţi a apărut Institutul Pedagogic, în cadrul căruia aveau posibilitate să capete cunoştinţe în materie de filologie (limba şi literatura ucraineană), de fizică şi matematică şi de istorie 330 de studenţi.

A fost reorganizată şi universitatea cernăuţeană, transformându-se în Universitatea de Stat din Cernăuţi, cu următoarele facultăţi: Facultatea de filologie (limba şi literatura ucraineană, limba şi literatura rusă), Facultatea de fizică şi matematică, Facultatea de biologie, Facultatea de geografie. Facultatea de teologie a fost lichidată. Facultatea de drept, existentă în perioada interbelică, îşi va găsi adăpost în clădirea Universităţii din Lvov. Lecţiile pentru cei 420 de studenţi ai noii universităţi se citeau în limba ucraineană.

(va urma)

Petru GRIOR, directorul Centrului de Cercetări Istorice şi Culturale din Cernăuţi,

pentru Agenția BucPress – www.bucpress.eu  

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 788


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2022 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți