Social
Redactor: Marin Gherman
24 decembrie 2017

S-a stins din viață istoricul cernăuțean Dumitru Covalciuc

S-a stins din viață istoricul cernăuțean Dumitru Covalciuc

La 23 decembrie s-a stins din viață istoricul, folcloristul, publicistul și scriitorul Dumitru Covalciuc. Retragerea reputatului istoric către cele veșnice a avut loc cu câteva zile înaintea împlinirii vârstei de 71 de ani. A decedat la Iași, unde la Institutul de Boli Cardiovasculare a fost supus în mod urgent unei intervenții chirurgicale complicate.... Știrea despre moartea istoricului și publicistului român, originar din satul bucovinean Oprișeni, a întristat întreaga comunitate românească din Ucraina....

Dumitru Covalciuc era numit de oamenii de cultură din regiunea Cernăuți „enciclopedia vie a Bucovinei”, având cunoștințe vaste în domeniul istoriei, filologiei, folcloristicii, realizând studii despre istoria Bucovinei și a românilor din această zonă.

Exact cu un an în urmă, când Dumitru Covalciuc a împlinit 70 de ani, jurnalistul Nicolae Șapcă de la „Monitorul de Hliboca” a scris un articol despre unul dintre îndrumătorii săi timp de peste 30 de ani. „Aproape întotdeauna am ținut cont de ce m-a sfătuit”, susține jurnalistul.

Agenția BucPress publică integral acest articol care ilustrează aportul regretatului istoric în dezvoltarea culturii românești din nordul Bucovinei:  

„Enciclopedia vie a Bucovinei… Această apreciere, cel puțin în nordul Bucovinei, pentru prima dată a fost atribuită scriitorului Dumitru Covalciuc de către revista „Columna” din Chișinău pe la începutul anilor 90. Și acesta este un adevăr. Nu cred că în istoria Bucovinei au rămas multe pagini nestudiate de istoricul, folcloristul, publicistul, scriitorul Dumitru Covalciuc, președintele Societății culturale „Arboroasa”.

Potrivit actelor, Dumitru Covalciuc s-a născut la 2 ianuarie 1947 în satul Oprișeni, raionul Hliboca. De fapt ziua adevărată de naștere a sa este 26 decembrie. După terminarea școlii din sat, absolvește Facultatea de limbi străine a Universității de Stat din Cernăuți, specialitatea limba franceză. De fapt se dedică studierii istoriei Bucovinei și valorificării tezaurului folcloric al ținutului natal. Prin anii 70 adună texte folclorice din diferite sate bucovinene și le păstrează până când apare posibilitatea de a le edita în volume aparte sau colective.

Întrega biografie de muncă ține de gazetărie la „Zorile Bucovinei”. Este un ziarist recunoscut. Chiar de la începutul anilor 90, odată cu începerea mișcării de renaștere culturală a românilor din nordul Bucovinei, Dumitru Covalciuc, fiind deja membru-fondator al Societății pentru cultură românească „M.Eminescu” din regiunea Cernăuți, desfășoară o amplă activitate în domeniul cercetării trecutului românilor din Bucovina. Este fondator și director al institutului obștesc „Dimitrie Onciul”, editează ziarul „Codrul Cosminului”, revista „Miorița”. Este autor și redactor a 26 de volume a revistei „Țara Fagilor”, care pe bune este o arhivă de neprețuit a istoriei și culturii române bucovinene.

Dumitru Covalciuc tipărește mai multe culegeri de folclor și o serie întregă de monografii ale localităților nord-bucovinene. Iată doar câteva: „Poveşti şi snoave din Bucovina”, Hliboca, 1994; „Legende populare din Bucovina”, Hliboca, 1995; „202 cântece populare din Bucovina”, Hliboca,1996; „Basme bucovinene”, Hliboca, 1997; „Stejarii Horecii”, Hliboca, 1997; „ Petrea Voinicul şi Florea Înfloritul”, Hliboca, 2003; „Сomori folclorice din dulcea Bucovină”, Hliboca, 2004; „Oprişeni, un sat la răspântiile istoriei”, Hliboca-Zelena Bukovîna, 2008 și altele.

Dumitru Covalciuc este fondator și președinte al Cercului cultural „Arboroasa”, care mai apoi devine Societate culturală. Desfășoară o activitate fructuoasă, în domeniul editorial. Documentele de arhivă sunt în centrul atenției și toate argumentele din lucrările publicate se bazează pe ele.

Meritul lui Dumitru Covalciuc este incontestabil la aflarea mormântului lui Iancu Flondor de la Maidanul Storojinețului, inițierea organizării pelerinajelor la Stejarul lui Ștefan cel Mare din Codrii Cosminului, instalarea primei Cruci-monument pe gropile comune de la Fântâna Albă unde au fost împușcați mii de români, documentarea și editarea mărturiilor românilor deportați în Siberia și Kazahstan. A scris romanele „Revolta” și „Tinerețea lui Doxachi Hurmuzachi”.

Acestea sunt doar câteva crâmpeie din bogata activitate literară și culturală a lui Dumitru Covalciuc. Iar în aceste zile când domnia sa își sărbătorește a 70-a jubileu, îi dorim multă sănătate și noi succese pe tărâmul creației și activității de renaștere culturală și națională a românilor nord-bucovineni”. Nicolae Șapcă („Monitorul de Hliboca”), 26 decembrie 2016.

Centrul Media BucPress, alături de organele sale de presă,  exprimă sincere condoleanțe rudelor și prietenilor defunctului. Este o pierdere irecuperabilă pentru istoria, cultura și jurnalismul românesc din Ucraina. 

Material video
Iartă-ne, frate! Ne vei lipsi mult!!! (Videoclip de Vasile Rauț)

Alte știri BucPress
Distribuie:
Vizualizări: 2722


radio
Ascultă-ne Live
Descarca lista Winamp, iTunes Descarca lista Windows Media Player Descarca lista Real Player Descarca lista QuickTime Descarca lista web proxy Descarca lista tunein
Descarca lista Appstore Descarca lista Google Play
unnamed
Pentru dedicații:
e-mail: radio.cernauti@gmail.com

BucPress pe Facebook
Parteneri BucPress
Parteneri Media BucPress
AGERPRES • Actualizează lumea
Proiect realizat cu sprijinul:
Departmamentul pentru Romanii de pretutindeni Centrul media bucpress
Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de pretutindeni. Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a SGG–DRP.
© 2021 BucPress - Toate drepturile rezervate

Live Radio Cernăuți